Ông Giôsuê phá thành Giêricô

Go down

Ông Giôsuê phá thành Giêricô

Bài gửi  Admin on Thu Dec 31, 2009 3:33 pm

Sau khi ông Mô-sê qua đời, Thiên Chúa phán với ông Giô-suê người thay thế Môsê: "Mô-sê đã chết. Bây giờ, ngươi và cùng với tất cả dân qua sông Gio-đan, mà vào đất Ta hứa ban cho con cái Ít-ra-en. Ta sẽ ở với ngươi như Ta đã ở với Mô-sê".

Từ Sít-tim, ông Giô-suê bí mật gọi hai người do thám và nói: "Hãy đi xem vùng đất và thành Giê-ri-khô." Họ đã đi và vào một nhà một phụ nữ tên là Ra-kháp. Người ta báo cho vua Giê-ri-khô: "Đêm qua, có vài người con cái Ít-ra-en đã vào đây để thăm dò vùng đất này." Vua Giê-ri-khô sai người đến nói với cô Ra-kháp: "Hãy dẫn ra đây những người đã vào nhà ngươi, vì họ đã đến thăm dò vùng đất này." Nhưng bà đem hai người kia đi giấu, rồi nói: "Những người ấy có đến với tôi, nhưng lúc chập tối họ đã đi ra khỏi thành. Các ông hãy mau đuổi theo họ thì sẽ bắt kịp."

Rồi cô đem họ lên sân thượng và giấu họ dưới đống cây. Các người kia cứ đuổi theo họ trên con đường dẫn tới sông Gio-đan. Họ chưa kịp nằm xuống, thì cô Ra-kháp lên gặp họ trên sân thượng nói với họ: "Tôi biết Thiên Chúa đã ban cho các ông đất này, vì chúng tôi nghe đồn là Thiên Chúa đã làm cạn Biển Đỏ trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai-cập. Khi chúng tôi nghe đồn, thì lòng chúng tôi sợ hãi như muốn chảy tan ra, không ai còn chí khí trước mặt các ông, vì Thiên Chúa, Thiên Chúa của các ông, là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp.

Vậy bây giờ, xin các ông hãy nhân danh Thiên Chúa mà thề với tôi là: bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông, các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi. Các ông sẽ để cho cha mẹ tôi, các anh chị em tôi và mọi người thân thuộc của họ được sống, các ông sẽ cứu chúng tôi khỏi chết." Những người ấy nói với cô Ra-kháp: "Chúng tôi xin thề lấy mạng đền mạng, trừ phi các người tiết lộ chuyện này! Vậy khi nào Thiên Chúa ban đất này cho chúng tôi, chúng tôi sẽ lấy chữ tình chữ tín mà đối xử với cô."

Bấy giờ, từ cửa sổ cô thòng dây cho họ xuống, vì nhà cô sát vách tường thành và cô ở ngay trong tường thành. Cô nói với họ: "Các ông hãy đi về phía núi, kẻo những người đuổi theo bắt được các ông." Họ nói với cô: "Đây là cách chúng tôi sẽ giữ lời mà cô đã yêu cầu chúng tôi thề: Khi nào chúng tôi vào xứ này, cô sẽ buộc dây chỉ đỏ này ở cửa sổ, nơi cô đã thả chúng tôi xuống" Và họ ra đi. Cô buộc dây chỉ đỏ ở cửa sổ.

Họ lên đường và tiến về phía núi. Những người đã đi lùng bắt họ trên cả con đường ấy mà không tìm được. Hai người kia trở về tới gặp ông Giô-suê, và thuật lại cho ông mọi việc đã xảy ra cho họ. Khi đến gần Giê-ri-khô, ông Giô-suê ngước mắt nhìn, thì thấy có người đứng đối diện với ông, tay cầm gươm sáng. Ông Giô-suê đến gần người ấy và nói: "Ông về phe chúng tôi hay về phe địch? " Người ấy nói: "Không, ta là tướng chỉ huy đạo binh của Thiên Chúa." Ông Giô-suê sấp mặt xuống đất nói: "Ngài muốn dạy tôi tớ ngài điều gì? " Vị tướng chỉ huy đạo binh của Thiên Chúa nói với ông Giô-suê: "Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là nơi thánh" Và ông Giô-suê đã làm như vậy.

Giê-ri-khô đóng cổng thành, phòng thủ kiên cố chống lại con cái Ít-ra-en. Thiên Chúa phán với ông Giô-suê: "Ta nộp vào tay ngươi thành Giê-ri-khô, vua và các dũng sĩ của thành ấy. Các ngươi sẽ đi chung quanh thành một lần; các ngươi sẽ làm như vậy sáu ngày liên tiếp. Bảy tư tế sẽ cầm bảy cái tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia. Ngày thứ bảy, các ngươi sẽ đi vòng quanh thành bảy lần, và các tư tế sẽ thổi tù và. Khi tù và bằng sừng cừu rú lên, khi các ngươi nghe tiếng tù và, thì toàn dân lớn tiếng hò reo tiến lên xung trận. Bấy giờ tường thành sẽ sụp đổ tại chỗ."

Ông Giô-suê triệu tập các tư tế và nói với họ: "Các ông hãy khiêng Hòm Bia Thiên Chúa, và bảy tư tế phải cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia Thiên Chúa." Ông nói với dân: "Hãy tiến tới và đi vòng quanh thành; những người được võ trang hãy qua phía trước Hòm Bia Thiên Chúa." Điều đó đã xảy ra như ông Giô-suê đã nói với dân. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu qua phía trước nhan Thiên Chúa, vừa đi vừa thổi; còn Hòm Bia Giao Ước của Thiên Chúa thì đi sau họ. Quân tiên phong đi trước các tư tế đang thổi tù và. Quân hậu vệ đi theo sau Hòm Bia. Ai nấy bước đi theo tiếng tù và.

Hòm Bia Thiên Chúa đi vòng quanh thành, đi một vòng chung quanh, rồi ai nấy trở về trại và qua đêm tại đó. Sáng hôm sau, ông Giô-suê dậy sớm, và các tư tế khiêng Hòm Bia Thiên Chúa. Bảy tư tế cầm bảy tù và bằng sừng cừu đi trước Hòm Bia Thiên Chúa, vừa đi vừa thổi; quân tiên phong đi trước họ, và quân hậu vệ theo sau Hòm Bia Thiên Chúa; ai nấy bước đi theo tiếng tù và.

Ngày thứ hai, họ đi vòng quanh thành một lần, rồi trở về trại. Họ làm như vậy sáu ngày. Ngày thứ bảy, họ dậy sớm khi rạng đông vừa lên, và đi vòng quanh thành bảy lần cùng theo một cách thức. Chỉ có ngày đó họ mới đi vòng quanh thành bảy lần. Đến lần thứ bảy, khi các tư tế thổi tù và, ông Giô-suê nói với dân: "Hãy hò reo xung trận, vì Thiên Chúa đã nộp thành cho anh em."

Bấy giờ, dân hò reo tiến lên xung trận. Vừa nghe tiếng tù và, dân lớn tiếng hò reo xung trận, và tường thành sụp đổ tại chỗ. Dân chúng ai nấy cứ thẳng trước mặt mình mà tiến lên đánh thành, và đã chiếm được. Người phụ nữ Ra-kháp và mọi người ở với cô trong nhà là sẽ được cứu sống, vì cô đã giấu các sứ giả của Is-ra-en.

Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 56
Join date : 12/12/2009

Xem lý lịch thành viên http://thanhthe.forum-viet.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết